KALİTE POLİTİKAMIZ

 

  • Amacımız müşterilerimizin beklentilerine tamamıyla cevap verebilmek ve beklentilerinin üzerine çıkabilmektir. Yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygun ürün ve hizmet sunumumuzla firmamızın rekabet ve gelişim gücünü arttırabilmektir.

 

  • KALİTE” bir yaşam tarzıdır. “KALİTE” tasarlanır, üretilir, kontrol edilir ve geliştirilir. “KALİTE” tüm çalışanların gönüllü desteği ve sorumluk bilinci ile sağlanır ve sürdürülür. Gerek makine ve teçhizat gerekse yetkin ve tecrübeli insan kaynağımızla takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışırız.

 

  • Teknik Destek ve Uygulamalarımızın zamanında ve kusursuz olarak verilmesi “KALİTE” anlayışımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Sürekli iyileştirme ve sistemin gelişmesi için yönetim olarak taahhütlerimizin arkasında olmak kalite politikamızın bir parçasıdır.

 

  • Gelişmekte olan inşaat sektöründe internet, dergi ve çeşitli kuruluşların düzenlemiş olduğu panel senpozyum vb. toplantıları takip ederek inşaat sektöründeki değişimi yakından izleyip, değişimleri standartlara uygun şekilde uygulamak.